یادوارۀ استاد محمد امین متېن اندخویی

«استاد متېن توغیلیشی نینگ ۶۷۔ییللیگی مناسبتی بیلن. مقدمه یازووچی و تۉپلاووچی: محمدکاظم امیني. نشر قیلووچی: فاریاب یۉکسک دارالمعلمین ریاستی. چاپ یېری: تورکستان باسمه‌خانه‌سی، میمنه-فاریاب. بېتلرسانی (۹۵) صحیفه. تیلی: اۉزبېکچه و دری. تیراژ: بیرمینک جلد. باسیلگن ییلی: ۱۳۹۵ییلی-قوس.

یازووچی: محمد کاظم امیني

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۹۵

حجم: ۱.۳۲ MB