ساغینچ (اۉزبېک قلم اېگه‌لری)

کتاب آتی: ساغینچ (اۉزبېک قلم اېگه‌لری) . مولف: عزیزالله ارال. باسووچی: ایپک یۉلی بنیادی. باسمه‌خانه: مطبعه مسلکي افغان. باسمه سانی: بیر مینگ جلد. باسمه سیره‌سی: بیرینچی.

یازووچی: عزیزالله ارال

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۴۶

حجم: ۸.۵۹ MB