محاکمه اللغتین

کتاب نامی: محاکمه اللغتین. مولف: امیر علیشېر نوایی. نشرگه تیارلاوچی: تاشقین بهایی. تایپ یولدوز بهایی. دیزان: جلال کمپیوتر. ناشر: توران مدني۔اجتماعي بنیادی. چاپ یېری: کابل، افغان پرس. چاپ ییلی: ۱۳۸۸.تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه.

یازووچی: امیر علیشېر نوایی

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۶۴

حجم: ۳.۷۵ MB