«شرق ترانه‌لری» XI خلق‌ارا موسیقی‌ فستیوالی

دنیا خلقلری عنعنوي موسیقی‌ صنعتی نینگ سېرجلا دردانه‌‌لرینی اۉزیده جمعله‌گن «شرق ترانه‌لری» موسیقي فستیوالی نینگ رنگ-برنگ دستوری، ییلدن۔ییلگه، نه‌فقط اۉزبېکستان، بلکه‌ مرکزي آسیا منطقه‌سی همده‌ قتنه‌شووچی مملکتلر اوچون هم مهم‌ صنعت بیره‌میگه ایلنیب بارماقده.

غلام محمد میمنه‌گي و اونینگ نقاشلیکده سبکی و مشروطیت جنبشی بیلن مناسبتی ۲

پروفیسور اۉز زمانه‌سی نینگ بویوک شخصیت، صنعتکار، ادیب و سیاستچیسی اېدی. او، عصری نینگ کېنگ قیرّه‌لی شخصیتلریدن بیری. اونینگ سیاسي ایش وفعالیتلری اېرکسېورلیک و آزادي‌خواهلیک، همده بیرینچی مشروطیت جنبشی نینگ شکللنیشی اوچون کتّه اهمیتگه ايگه بۉلیب و کیله‌سی نسل و اولادلر اوچون اونینگ اۉرگه‌نیلیشی جوده هم مهم سېزیله‌دی. البته بوحقده استاد عبدالحی حبیبي اۉزی نینگ (جنبش مشروطیت در افغانستان)، میر علام محمد غبار اۉزی نینگ (افغانستان درمسیرتاریخ)، دکتور عنایت الله شهراني اۉز اثری (زنده‌گی، احوال و آثار پروفیسور غلام محمد میمنه‌گي) حرمتلی محمد حلیم یارقین (برگ‌هایی از تاریخ معاصر اۉزبېکان افغانستان) همده (دوسیمای تابناک آزادي‌خواه) اثرلریده اونینگ بیرینچی مشروطیت جنبشی نینگ شکللنیشیده قۉشگن اولوشی حقیده قیمتلی معلوماتلر قید اېتگنلر. لېکن بیز اوشبو قۉشمه بحثیمیزده بوحقده قیسقه‌چه تۉخته‌لیب اۉتماقچیمیز.

غلام محمد میمنه‌گي و اونینگ نقاشلیکده سبکی و مشروطیت جنبشی بیلن مناسبتی

غلام محمد میمنه‌گي نقاشلیکده اۉزیگه خاص استعدادگه اېگه بۉلیب، غربي نقاشلیک سبکیده اۉزیدن اۉته مهارت کۉرستگن. افغان امیری، عبدالرحمان نینگ نیچه‌ته صورتی داکتر «جانگیری» واسطه‌سیده چیزیلیشی، همده اونینگ کابل‌گه کېلیب استقامت قیلیشی؛ غلام محمد میمنه‌گي نینگ اوروپا نقاشلیگیده دقتینی اۉزیگه تارتدی. او ایران شاهی ناصرالدین شاه قاجار سراییده یشب ایجاد اېتگن «کمال الملک» سینگری اۉزی نینگ بوتون هنري ایجادیده، اوروپالیک ستیلیستیکه‌سی وسبکیدن فایده‌لنمه‌ی، بلکه شرقانه اېسکی نفیس نقاشلیک صنعت میتودلریدن هم اونیملی بهره آلگن.