اۉزبېکستان‌ده افغانستان یشاوچیلری تعلیم آله‌دی

اۉزبېکستان وزیرلر محکمه‌سی تامانیدن عالي و اۉرته‌ مخصوص تعلیمی وزیرلیگی حضوریده افغانستان یشاوچیلری اۉقیتیش تعلیم مرکزی تشکیل اېتیلدی.

«افغانستانده اۉزبېک تیلی و ادبیاتی تعلیم قاعده‌لری» دستوری‌نینگ اساسي مقصد و وظیفه‌لری

اۉزبېک تیلی رسمي تیل صفتیده افغانستان اسلامي جمهوریتیده ۲۰۰۴ ییل ۴-جنوری کونی عموم افغانستان عالي کېنگشی لویه جرگه تامانیدن قبول قیلینگن و ۲۰۰۴ ییل ۲۶-جنوری کونی افغانستان دولت باشلیغی تامانیدن تصدیقلنگن. «اساسي قانون» دېیه ناملنه‌دیگن افغانستان باش قانونی نینگ ۱-بابی، ۴ و ۱۶-مادّه‌لریده کۉرستیلگن طلبلرگه بناءً، ایشلب چیقیلگن مذکور دستور افغانستان اسلامي جمهوریتی عمومي اۉرته‌تعلیم مکتبلریده و عالي تعلیم مؤسسه‌لریده اۉزبېک تیلی و ادبیاتینی اۉقیتیشنی آسانلشتیریش، تکامللشتیریش و اۉقیتووچی استادلرنینگ یاشلرگه تعلیم و تربیه بېریش ملَکه‌لرینی آشیریشگه قوله‌یلیکلر یره‌تیش مقصدیده ایشلب چیقیلگن دستوردیر.

افغانستان‌ده اۉزبېک مطبوعاتیده اۉزگریشلر سلبي

افغانستان‌ده اۉزبېک مطبوعاتی رسماً ۱۹۷۱-ییلدن باشلنگن. اۉشنده دولت رادیوسیده ۱۵ دقیقه‌لیک اېشیتتیریش بېریلگن. ۱۹۷۸-ییلدن اېسه «یولدوز» ناملی هفته‌لیک نشر چیققن. استه‌لیک بیلن محلي ژوناللر، گزېته‌ و رادیولرده اۉزبېک تیلیده ماتریاللر چیقه باشله‌گن. ۲۰۰۱-ییلده ینگی سیاسي توزوم وجودگه کېلیب، سۉز اېرکینلیگی و خصوصي عامه‌وي اخبارات واسطه‌لری اوچون یۉل آچیلگچ، اۉزبېک مطبوعاتی هم انچه‌ کوچه‌یدی. بو مقاله‌ده بوگونگی احوالگه نظر تشله‌نه‌دی.

بیلیم

دنیاده‌گی اېنگ کتّه ثروت و بایلیک - بیلیم و اېنگ ثروتلی و بای کیشیلر بیلیملی‌لر دیر که، بولرنینگ ثروتینی نه بیرانته اۉغیرلشگه و نه هم ساتیب آلیشگه قادر.

عدالتلی اجتماعي ترتیب قاعده‌لری

دنیاده بۉله‌یاتگن سیاسي و اجتماعي وضعیتلرنی حسابگه آلگن حالده، افغانستان اۉزبېکلری هم دنیا نینگ برچه ‌دولتلریده بۉلگنی کبی، اۉزلری نینگ ملي آنگینی و ملي اۉزلیگینی اسره‌شی لازم. عیناً منه‌شو حق و حقوقلرنی عملگه آشیریش اوچون شرط بۉلگن حرکت، ملي عدالتنی تأمین قیلیش دېیه بهالنماغی ضرور.

اۉزبېکستان افغانستان بیلن مدني علاقه‌‌لرنی کېنگه‌‌یتیرماقچی

اۉزبېکستان جمهور رییسی شوکت میرضیایوف افغانستان بۉییچه‌ مخصوص وکیل تعیینله‌گن. تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ ۲۵-می کونی بېرگن بیاناتیگه کۉره‌، بو وکیل عصمت الله ایرگش‌یېف دیر.

میرزا اولوغ بېک (۱۳۹۴۔۱۴۴۹)

میرزا اولوغ بېک نینگ جهاني شهرتی، نه شاهلیگی و نه هم اولوغ تېمور نینگ نبیره‌سی بۉلگنلیگی اوچون، بلکه تاریخ بۉییچه بې‌بها یازگن اثری (زیچی) اوچون دیر. «زیچ» اونینگ شهرتی و نامینی بوتون دنیاگه یایدی و شهرت صاحبی قیلدی و دنیا نینگ تورلی تیللریگه ترجمه قیلینیشی بیلن، انچه منجملر نینگ توجه و دقتینی اۉزیگه تارتدی.

استقلال مارشی: تورکيه‌ نینگ آزادلیک قۉشیغی

محمد عاکف اېرسوی نینگ (۱۸۷۳۔۱۹۳۶) آته‌سی محمد طاهر اصلی البان ملتیگه منسوب مدرس، آنه‌سی اېسه بخارالیک اۉزبېکلر نینگ قیزی آمنه شریف خانیم اېدی.

بیرلشگن بیتر، بیرلشمه‌گن ییتر

بو مقاله ۱۳۷۳ ییلده «یولدوز» جریده‌سی نینگ قوس آیی سانیده باش مقاله صفتیده چاپ اېتیلگن اېدی. حاضرگی کونده هم بو مقاله نینگ اۉقیلیشی فایده‌دن خالی اېمس. چونکه بیز یېتمیشینچی ییللرده وجودگه کېلگن آلتین فرصتلرنی بای بېرگنیمیزدېک حاضرگی آلتین فرصتلر هم اۉشنده‌ی قۉلدن کېتماقده.

افغانستان یاشلری اۉزبېکستان‌‌ده اۉقیش امکانیتینی سۉره‌ماقده

افغانستان‌ده‌گی بیر نېچه‌ یونیورسیتی و مؤسسه‌لرده اۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉلیملری تشکیل قیلینگن. عالي اۉقوونی بیتیرووچیلر سانی ییلیگه یوزلب کیشینی تشکیل اېته‌دی. لېکن اۉقیشنی دوام اېتتیرماقچی بۉلگن یاشلرگه تحصیلي امکانیتلر دېیرلی یۉق.