یېنگیلمس اۉزبېک بوکسچیسی شاه‌جهان‌ اېرگش‌یېف‌ حقیده نیمه‌لر بیله‌سیز؟

شاه‌جهان‌ اېرگش‌یېف‌ – بوگونگی کونده‌ اېنگ استعدادلی اۉزبېک پروفیشنال بوکسچیلریدن بیری. اصلیده شاه‌جهان‌ کېنگ عامه‌ اعتباریگه انچه‌ کېچ توشدی. کۉپچیلیک اونی پروفیشنال رینگده رقیبلرینی کېتمه-کېت نیک‌اَوت‌گه اوچره‌تگنیدن سۉنگ تني باشله‌دی.

سوو حقیده اېنگ قیزیقرلی تۉرتته فاکت

سوو نینگ شفابخش اېکنینی بیلر اېدینگیزمی؟ خوش! سوو قنده‌ی کسللیکلرنینگ آلدینی آلیشی ممکن. سوونی قنچه مقدارده و قچانلر ایچیش کېره‌ک. قوییده سیزگه تورتته اساسي فاکتلرنی تنیشتره‌میز....

اۉسیش نیمه‌گه‌ باغلیق؟

باله‌ کتّه‌ بۉلگنده قنچه‌ بۉیگه اېگه‌ بۉلیشی ممکنلیگینی انیقلش فورمولی موجود. بو نینگ اوچون آته۔آنه‌ نینگ بۉی اۉلچملری قۉشیله‌دی و ایکّیگه بۉلینه‌دی. چیققن نتیجه‌گه اۉغیل باله‌ نینگ بۉیی...

اویقو حقیده نیمه‌لرنی بیله‌میز؟

حاضر برچه‌ فنلر قطاری اویقوشناسلیک هم جدل رواجلنیب بارماقده. طبیات فنلری دوکتوری، پروفیسور G.Kovrov بو حقده‌گی سواللرگه شونده‌ی جواب بېره‌دی.

سرطان یېنگیلدی! عالملر قۉرقینچلی کسللیکنی مغلوب قیلیشدی

نهایت معجزه رۉی بېردی. ایلک تجربه‌لردن بیر آی اۉتگچ، Leyla ده یخشیلنیش نینگ بیرینچی بېلگیلری بیلن آته-آنه‌سی و شفاکارلرنی خورسند قیلدی. استه-سېکینلیک بیلن اونینگ احوالی برقرارلشدی و منه‌ بیر یریم ییلدیرکه، قیز نینگ اۉرگانیزمیده آق قان کسللیگی نینگ بیرارته بېلگیسی یۉق.

قامتینگیز تیک بۉلیشی اوچون بېش مصلحت

بیزنی خواطرگه ساله‌دیگن نرسه‌لرده بیری اکثریت وقتیمیزنی اۉتیریب اۉتکزیشیمیزده‌دیر. بو ضررلی عادت بیر قطار کۉنگیلسیز عاقبتلرگه آلیب کېله‌دی. نارسا قامت، توشکون کیفیت، ساچ نینگ تۉکیلیشی، قان کمه‌ییشی – بو هلی همه‌سی اېمس… خلص، حرکتسیز کون ترتیبینی قَیته کۉریب چیقیلمسه‌، بو یخشیلیککه آلیب کېلمسلیگی انیق. قوییده دقّتینگیزگه حواله‌ اېتیله‌دیگن عادي بېش اصول قامتینگیزنی رسا، اۉزینگیزنی اېسه تېتیک حس قیلیشینگیزگه یاردم بېره‌دی.

عمرنی اوزه‌یتیرووچی سپورت تورلری

معلوم بۉلیشیچه، تنیس بیلن شغللنگنلرده، یوگوریش یاکه فوتبال‌نی خوش کۉرووچیلرگه قره‌گنده‌‌ یوره‌ک-قان تامیر کسللیکلریدن وفات اېتیش خوف-خطری ۵۶ فایزگه کمراق اېکن. سوزیش و ایروبیک عالمدن کۉز یومیش احتمالینی تېگیشلی روشده ۴۱ همده‌ ۳۶ فایزگه پسه‌یتیره‌دی.

مطالعه‌ - شفا واسطه‌سی

ممتاز ادیبلردن بیری کتابنی کۉنگیل مرهمی دېیه تعریفله‌گن اېدی. یقینده شفاکارلر کتاب مطالعه‌سی جوده‌ فایده‌لی معالجه‌ اېکنینی هم اثباتلشدی. حتا اَیریم شفاخانه‌لرده کتاب اۉقیش بیلن دوالش اصولی جاري اېتیلدی.