عزیز دۉستلر! تصویر، ویدیو یاکه مقاله‌لرینگیز بۉلسه، بیز بیلن هم اۉرتاقلشینگ. بیز سایتیمیز ده حواله‌ اېته‌میز. اۉزینگیز یشه‌یدیگن قیشلاق یاکه شهرده‌گی منظره‌، بیرار واقعه‌، اۉزگریش، معما و یوتوقلرنی عکس اېتتیرگن تصویرلر، ویدیولر یاکه مقاله‌لر بۉلسه، مرحمت، سایتیمیز اولرگه منتظر. آلدیندن کتّه‌ رحمت

info@ezgu.org
93788552326 و93789838407