اۉزبېکچه اسملر سۉزلیگی

آرقوت - Arqut
[ 1 ]

پاک، عفیف. قیز باله اسمی.

آرال - Aral
[ 1 ]

غربي تورکستانده جایلشگن سیحون و جیحون سوولری توکیله‌دیگن دېنگیز. اۉغیل باله اسمی. تخلص.

آچون - Achun
[ 1 ]

دنیا، جهان. اۉغیل و قیز باله اسمی. تخلص.

آتیلا - Atila
[ 1 ]

قۉقمس، جسور، شجاع. هون قبیله‌سی نینگ پادشاهی، ۴۳۴ میلادي ییلده شرقي و غربي روم‌نی مغلوب قیلیب خراج تۉلشگه مجبور قیلدی، ۴۵۳ میلادي ییلده و

الپامیش - Alpamish
[ 1 ]

«الپامیش» داستانی نینگ باش قهرمانی.

آلتینای - Altinay
[ 1 ]

آلتین و آی سۉزلریدن ترکیب تاپگن قۉشمه سۉز. قیز باله اسمی.

آلتین - Altin
[ 1 ]

سریق، چۉزیلووچن قیمت‌بها فلز. سکه، تاقینچاق و قیمتلی بویوملر یسش اوچون ایشله‌تیله‌دی؛ طلا، زر. اۉغیل باله‌ اسمی. تخلص.

اوچقون -Uchqun
[ 1 ]

النگه‌لب یانه‌یاتگن آلاودن اوچه‌دیگن، سچره‌یدیگن ذره‌چه‌لر. اۉغیل باله اسمی. تخلص.

آتیل - Atil
[ 1 ]

بوگونگی روسیه حدودیده‌گی والگا دریاسی نینگ قدیمگی تورکي آتی. اۉغیل باله اسمی.

آته‌بېک - Atabek
[ 1 ]

آته و بېک سۉزلریدن ترکیب تاپگن، قاجارلر دوریده بویوک وزیر؛ محلي حاکم؛ معلم، مربي - خصوصاً شهزاده‌لر مربيسی کبی معنالرنی بیلدیرگن. عبدالله ق