قیزغیزستان‌لیک یاش شاعر رحیم جان علی ایجادیدن

۲۰۱۷-۰۲-۲۷

مای‌چېچکلر تبسم ایلدی،
قوریب قالگن کرخت حالیمگه.

بۉیگه یېتگن الهام قیزلری،
تینچلیک بېرمس اۉی-خَیالیمگه
.

بیردن...

نورلر النگه‌سیده،

ساچره‌ب آقدی یېرگه سایه‌لر.

یوره‌گیم نینگ توب نقطه‌سیده 

تورتیلماقده بلند قایه‌لر.

تانگ

ایزغیگن لشکرلر یاییلر،

سېزیلمس قویاش نینگ قدرتی.

کېچه‌لر نوره‌گن پلّه‌ده،

بوزیلر عالم نینگ صورتی.

اېزگولیک تیمتیشر ایگنه‌ده،

تینیمسیز کېزیشیب هر یاننی.

قیراللر اویقودن تورگونچه،

بیلدیرمه‌ی آلرلر جهاننی.

***

مشر‌ب کیم؟

کهنه‌ آغشچ،

عشق هَیینچک اوچووچی.

گاها چېور – نور قییغاق،

عشققه کۉیلک بیچووچی.

یاو لشکری یۉرغه‌لب،

سۉقیر یېدی آشینی.

تینمه‌ی قاره‌ قرغه‌‌لر،

چۉقیر اېدی باشینی.

ظلمدن اېرک باسیلگن،

قلبگه تۉسیق ییغیلر.

و مشر‌بلر آسیلگن،

دارگه آسیق ییغیلر...

قیش کۉرینیشی

ایاز آتلیق لشکرلر کېزدی،

بولوتلرنی سودره‌دی یېرگه.

آسمان رنگین تاپالمه‌ی سرسان،

مۉلتیرردی بې‌پروا اېلگه.

کرختلیکدن موزلر کېسکیر سای،

بۉزلنگندی بوزیلگن یورتلر.

یېر یوزیگه آیلب اۉرنه‌شیب،

اجاره‌ده تورر بولوتلر.

اېرتک

تاش یاغسه‌یو آسماندن،

تاشلر تاشگه توشسه-یه،

اچینیب ییغله‌ی دېسم،

یاش قالمسه‌-یه دنیاده؟!

شمشیر شیر-شیر ایلنسه،

تاولنیب تېو‌ره‌کده.

کېسه‌ی دېسه تیک تورگن،

باش قالمسه‌-یه دنیاده؟!

بو عمر نیمه‌ بۉلدی،

چله‌ قالدیمو بری.

آشه‌ی دېسم آشله‌گنی،

آش قالمسه‌-یه دنیاده؟!

اۉزیمگه

کوچ کېره‌ک-

غفلت مزاریدن تیریلماق اوچون،

مکار تویغولردن سوریلماق اوچون،

یوره‌کنی لحددن سوغیرماق اوچون -

کوچ کېره‌ک...

کوچ کېره‌ک-

تاکم بو نفسلر آلاوگه دۉنسین،

آلاوقه‌لب ارسلانلر اۉکیریب قۉیسین،

یلدا کاروانینی چۉکتیریب قۉیسین -

کوچ کېره‌ک...

کوچ کېره‌ک-

قَیصر کۉزلرینگنی آچماغینگ اوچون،

بۉغزینگدن سیرتماقنی یېچماغینگ اوچون،

اۉلیمنی عسلده‌ی ایچماغینگ اوچون 

کوچ کېره‌ک...

کوچ کېره‌ک-

بېهوده‌ عمرنی یمله‌ماقلیککه،

نشان تقمس جنگنی انگله‌ماقلیککه،

کوره‌شده اۉزینگنی تنله‌ماقلیککه -

کوچ کېره‌ک...

سِرلی لحظه‌

سۉزلر آقه باشله‌یدی رنگین،

تۉلقینیده کمه‌لک تویغو.

جِلالنگن سرحدلر ارا-

بېدارلیککه چارله‌یدی اویقو.

فېروزر‌نگ جلوه‌لر مکار،

قفسیگه اوریلر یوره‌ک.

سچره‌ب کېتدی حیرتدن وجود-

اېندی قنده‌ی یشه‌ماق کېره‌ک؟!...

 ***

قۉلینگنی بېر -

چۉقّیلر بغریگه چاپه‌میز،

یوکسککه تلپینگن قیرلردن،

نوقیران تانگلرنی تاپه‌میز.

 

قۉلینگنی بېر -

عمریمیز گُلله‌یدی یقینده،

قۉرقمه‌گین-

بیز حتا قادرمیز

عطرگل یسشگه چقیندن.

 

قۉلینگنی بېر -

ظلمت نینگ کۉزلرین اۉیه‌میز،

یوکسکده تانگلر نینگ موجینی

یوره‌ککه آقیزیب قۉیه‌میز...

 

***

لحظه‌لر گُلله‌یدی کفیمده

یوره‌گیم شرابگه قوییلر.

اویغانگن حیرتیم کۉزیده،

ذرّه‌لر دنیادېک تویولر.

 

خیانت بیلمه‌یدی وجودیم،

کۉکسیمده کونلریم غنچه‌لی.

مېن بخت نینگ قۉلیدن توتگنمن،

لحظه‌لر سۉلمه‌گه‌ی شونچه‌که‌.

 ***

 بیزنی الده‌یوېرر ینه‌ اۉشه‌ درد،

 بیزنی ابره‌یوېرر تنیش تویغولر.

 روحیم آسمانیدن باقه‌من کرخت،

 برچه‌سی یالغان که 

 یالغان تویولر.

 قلبده بیر چۉغ اسره‌ب کېلدیم هر نفس،

 لحظه‌ده بریدن تانماغیم ممکن.

 دنیانی هشَکدېک تۉزغیتیب بېسس،

 دېنگیز توبینده هم یانماغیم ممکن.

 فقط سېنگه آغیر،

 جوده‌یم آغیر،

 حرصلر دریاسیده سوزمه‌گن گُلیم.

 منگو کوندوزلرنی اختریب آخر -

 کۉنگلیم کېچه‌سیده بۉزله‌گن گُلیم.

 مېن اېسه...

 اۉزیمده اۉزیمدن سرخوش،

 دنیایم ایچینده دوندن بېگانه‌.

 اۉزیم نینگ دشتیمده یگانه‌ درویش،

 اۉزیم نینگ لیلیمگه اۉزیم دېوانه‌.

 

 منقورت قۉشیغی

 اۉنگینی تاپمه‌گن توش بۉلیب قالدیم،

 اوچیشین اونوتگن قوش بۉلیب قالدیم،

 کیپریکده قوریگن تاش بۉلیب قالدیم،

 دلیم نینگ تیلینی یۉقاتیب کېلدیم.

 آرتیمدن ایزیمنی بوزیب کېلدیلر،

 یاشیم نینگ شوقیده سوزیب کېلدیلر،

 اۉزلرین مکریدن اۉزیب کېلدیلر،

 یوره‌ک نینگ یۉلینی یۉقاتیب کېلدیم.

 آلدیمده داوان و  بلند-پست قالدی،

 کۉکره‌گی آسمان و  اۉزی پست قالدی،

 جنتي باغیمدن فقط خس قالدی،

 رحمانیم «قۉلی»نی یۉقاتیب کېلدیم.

 روحیمنی چۉغله‌تیب تنیم یاقدیلر،

 یوزیمدن اۉپدیلر تغین چَقدیلر،

 یاقدیلر – یاقدیلر ینه‌ یاقدیلر،

 کۉنگلیم نینگ کولینی یۉقاتیب کېلدیم.

 یوزینی اۉگیریب – کۉنگلی تۉلمه‌گن،

 اویینی یۉقاتیب – قۉنیم بیلمه‌گن،

 تقواگه اۉره‌نگن – دونگه سیغمه‌گن،

 اېگم نینگ قولینی یۉقاتیب کېلدیم.

 اجدادلر تیتراقده اولادلر موزلر،

 آرزولر فراقده – ارمانلر توزلر،

 بارمیکن باققووچی بیر یاروغ یوزلر،

 اۉتگنلر حالیگه توتاقیب کېلدیم.

 اې‌ غافل، اې‌ غریب «اویغاتگین!» دېگین،

 دلیم نینگ تیلینی قَیتریب بېرگین!..

 

تلپینیش

 باشقه‌ عالملر بار...

 شوکت رحمان

 بلکه‌ مِیلیون ییللب نورنی کۉرمسدن،

ظلمت لباسیده غایب بۉلرمن.

 بلکه‌ عشق تفتینی سیره‌ تویمسدن،

 تېلبه‌ صحرالرده قومده‌ی تۉزرمن.

 ... یۉق!

 اصلا!

 تریقیم یۉرغه‌لریده،

 کۉکسیمنی غیجیملب، مشتلب-قیسته‌دیم.

 چیریگن تنه‌م نینگ کلبه‌لریدن 

 اۉزیگه تَلپینگن قلبنی ایسته‌دیم!!!

 سماگه چۉزیلگن قۉللریم کویدی،

 آیاغیم سودره‌لر کیشننی تشلب.

 شکسته روحیمده بیر تسکین تویدیم:

«عشقسیزلر قوتیرگن مکاننی تشله»!

 اې‌ دل!

 قَیتدیک ینه‌ کېکسه‌ تویغوگه،

 خزانگه ایلنسین غم و الملر.

 دنیادن یوکسکده 

 حیالدن سۉلیم

 اۉزگه‌ عالملر بار، اۉزگه‌ عالملر!

 کیمگه‌دیر...

 سیز اېشیکنی آچماغاینگیز شرط،

چونکه‌ نورنی کۉرگن آدمسیز.

 هووویلله‌دی قارانغو خانه‌،

 یاروغلیکده یورگن آدمسیز...

 آچیقینی ایزلنگ اېشیکنی،

 تقّیللتمنگ!

 آچمه‌یدی هېچ کیم!

 شو خانه‌گه کیریتمس اوچون 

 قنچه‌ اجداد جانیدن کېچدی!

 سیز اېشیکنی آچماغینگیز شرط!

 یۉقسه‌، یوره‌ک هېچ قچان تۉلمس!

 اگر بونده توغیلسه اولاد

 نور نېلیگین انگله‌تیب بۉلمس!!!

  

نوایی

 دېنگیزنی کفیمده توتگنچه،

شۉنغیماق یۉللرین ایزله‌دیم.

گوهرلر قیدیریب سرگردان،

یات یورتلر قۉینیده کېزمه‌دیم.

 آی بۉلسه آسمان نینگ بغریده،

قویاشنی یانیمدن تاپگه‌یمن.

مېن عشق نینگ سِرینی بیلگنی،

بېش یوز ییل آرقه‌لی چاپگه‌یمن.

 یۉلیمده ظلمتلر اۉره‌لگن،

یوره‌کده مینگ بیرته‌ حسرتیم،

مېن اۉشه‌ بیر نورنی یۉقاتیب،

اده‌شگن اولادمن حضرتیم...

 قنییدی اختریب تاپسه‌یدیم،

نور کېزر بو عشق نینگ یۉلینی.

حس قیلیب یشه‌سم، قنییدی،

یېلکه‌مده بابام نینگ قۉلینی.

 

***

یوره‌ک دروازه‌نگنی کتّه‌راق آچگین،

بیر گۉزل،

بیر شیرین،

بیر تویغو کېلر.

عصرلر تفتیگه ایفارین ساچگن،

قدیم سعادت نینگ نسیمی یېلر.

 

بیر کۉنگیل،

بیر یۉل بو،

بیر اولکن چۉقّی،

تیرمشسنگ،

قانه‌سنگ

اېندی یره‌شر.

سۉزله‌سنگ اوندن ده گۉزل سۉز یۉق که،

تیلینگنی ملکلر یَله‌شر...

 

قناتینگنی یازسنگ هُما لال قالر،

حیا قۉرغانینگدیر،

حیا پردازینگ.

قنات قاق،

قنات قاق،

جیم تورمه فقط

عرش قدَر یوکسکدیر پروازینگ!

 

بیر تاتلی بخت تویدیم کۉنگلیم قعریده،

دېمک تویغولریم اېمسکن زوال.

جیلمه‌یر یوره‌گیم ساحللریده،

ماوي هجاب اۉره‌نگن خَیال.

 

یوره‌ک دروازه‌نگنی کتّه‌راق آچگین...

 

***

قوشلر تشلب کېتدی اۉز دیارلرین،

نې نې گُلزارلرنی اۉتدی بحریدن.

یشَسه بۉلمس می کۉرک بېریب یورتگه،

بې‌پایان دله‌۔یو، تاغلر بغریده؟!

 

قوشلر تشلب کېتدی باغلرنی بیر بیر،

درختلر ییغله‌دی کۉزیاشی یپراق.

موزلر اېریمه‌دی ساغینچلریدن،

آوچیلر کېتمه‌دی اولردن ییراق...

 

قچان قَیته‌جکلر بو دله‌لرگه،

قچان تشییدیلر وصال ختلرین

قچان کیونوت نینگ یامغیرلریده

ساکن آقیزه‌جک اولکن دردلرین؟!

 

فقط بهار کېره‌ک...

چارله‌ماق اوچون،

قوشلرنی ساغینیب هجراننی یوتیب.

باله‌لر یۉل قرر،

کتّه‌لر قرر

کوزی کېلمه‌یدیگن بهارنی کوتیب...

 

 شو موضوعده