«ایلک سفر بو تینچلیک سفری»

اۉزبېکستان رهبری شوکت میرضيایېف مملکتگه تشریف بویورگن افغانستان رهبری اشرف غنی بیلن اوچره‌شیب، نازک مسأله‌لر یوزه‌سیدن کېلیشووگه اېریشیلدی، دېیه بیانات بېردی.

اۉزبېک تیلی افغانستان نینگ اوچینچی رسمي تیلی اېکنینی قید اېتگن مهمان مذاکره‌لر نینگ تاریخي اهمیتینی تأکیدله‌گن. ایکّی رهبر افغانستان‌ده تینچلیک و برقرارلیک اۉرنه‌تیلیشی اوچون عموم ملي سیاسي مذاکره‌لر ضرورتینی اورغوله‌گن.

میرضيایېف و غنی خوفسیزلیک، سیاسي مناسبتلر، منطقه‌ و خلق‌ارا میدانده‌گی وضعیت، ایکّی تامانله‌مه همکارلیکنی رواجلنتیریش حقیده گپلشگن. همکارلیککه دایر ۲۰ دن آرتیق حجت امضالنگن.

میرضيایېف نینگ تأکیدلشیچه، او غنی بیلن برچه‌ مسأله‌لرده، جمله‌دن نازک سیاسي موضوعلرده هم کېلیشووگه اېریشگن. تامانلر همکارلیکنی رواجلنتیریش قراریده قطعي، بو نینگ اوچون امکانیتلر بار؛ اۉزبېکستان افغانستان‌ده تینچلیک قرار تاپیشی اوچون ملي یره‌ش بۉییچه‌ مذاکره‌لر اۉتکزیش غایه‌سینی قوّتله‌یدی، دېدی او.

 «اۉزبېکستان افغانستان‌ده برقرارلیک اۉرنه‌تیلیشیگه قره‌تیلگن برچه‌ عملي تشبثلرنی قۉللب-قوّتله‌یدی. افغانستان معماسینی حربي یۉل بیلن حل اېتیب بۉلمه‌یدی. بو اۉلکه‌ده تینچلیک و برقرارلیک اۉرنه‌تیلیشی اوچون سیاسي مذاکره‌لر آلیب باریش کېره‌ک، برچه‌ جبهه‌لرده، خوفسیزلیگیمیز بۉییچه‌ هم کېلیشیب آلدیک. افغانستان‌ده دونر دولتلر، ب.م.ت اشتراکیده عموم ملي یره‌شووگه اېریشیش مهم‌دیر. بیز منه‌ شو مهم‌لیک نینگ برچه‌ قیرّه‌لرینی جناب پرزیدنت بیلن محاکمه‌ قیلیب آلدیک. بیز افغانستان حکومتینی مملکتده تینچلیک و برقرارلیک اۉرنه‌تیش، مذاکره‌لر آرقه‌لی عموم ملي یره‌شووگه اېریشیش، اجتماعي اقتصادي وضعیتنی یخشیلشده‌گی حرکتلرینی تۉله‌ آلقیشله‌یمیز»، - دېدی میرضيایېف.

اۉزبېکستان رهبری افغانستان بیلن اوزیلگن مدني، تاریخي علاقه‌لرنی قَیته تیکلش اهمیتی، افغانستان نینگ مرکزي آسیاده‌گی اقتصادي، اجتماعي جریانلرگه قۉشیلیشی لازملیگی حقیده هم گپیردی.

«بیرینچی گلده‌گی وظیفه‌میز افغانستان‌نی منطقه‌ده‌گی اقتصادي، اجتماعي جریانلرگه قۉشیلیشی اوچون هر تامانله‌مه کۉمک کۉرسه‌تیشدن عبارت دیر. بو جهان همجمعیتی نینگ افغانستان‌ده تینچلیک و ترقیاتنی تأمینلشگه قره‌تیلگن سعی-حرکتلریگه اویغون و هماهنگ دیر»، - دېدی اۉزبېکستان رهبری.

میرضيایېف‌گه کۉره‌، اۉزبېکستان افغانستان‌لیکلرگه اۉزبېک تیلینی اۉرگتیش، ضرور کادرلر تیارلب بېریشده یقیندن یاردم بېره باشله‌یدی.

«افغانستان‌لیکلر اوچون اۉزبېک تیلینی اۉرگه‌تیش، تېمیریۉل، انرژي و باشقه‌ ساحه‌ متخصصلرینی یېتکزیب بېریش اوچون تېرمیزده تعلیم مرکزینی آچدیک، افغانستان وطنداشلری اوچون برچه‌ ضرور شرایطلرنی یره‌تدیک».

پرزیدنت اشرف غنی اۉزبېک تیلی افغانستان‌ده اوچینچی رسمي تیل اېکنینی قید اېترکن، مطبوعات آلدیده‌گی اۉز چیقیشینی اۉزبېک تیلیده باشله‌دی، حضرت نوايدن اقتباس کېلتیردی:

 

«ایلک سفر بو تینچلیک سفری، افغانستان خلقی نینگ صمیمي سلامی و یخشی نیتلرینی قبول قیلگه‌یسیز. آخر یوز ییل دوامیده‌ علاقه‌لریمیز بیرآز ضعیف بۉلدی، اما ایکّی برادر خلقنی قدیمي عمومي تاریخ، مدنیت، تیل بایلیگی باغلب توره‌دی. اۉلکه‌میز افغانستان‌ده اۉزبېک تیلی اوچینچی رسمي تیل بۉلگنی اوچون افتخار تویه‌میز»، - دېدی غنی.

تشریف دوامیده‌ حکومتلرارا و اداره‌لرارا ۲۰ گه یقین حجت امضالنگن، سودا و اقتصادي ساحه‌ده ۵۰۰ میلیون دالرلیک شرطنامه‌لرگه کېلیشیلگن.

اۉزبېکستان افغانستان‌گه الکتر انرژیسینی یېتکزیب بېریش اوچون سُرخان‌دریاده ینگی الکتر اوزه‌تیش لَینی قوریلیشینی باشله‌یدی. شونینگدېک، مزار شریف‌دن هرات‌گچه بۉلگن تېمیریۉل قوریلیشی هم اۉزبېکستان‌لیک متخصصلر تامانیدن عملگه آشیریله‌دی. اۉزبېکستان و افغانستان دولت چېگره‌سیدن اۉتیب-قَیتیش ترتیبی، تېرمیزده افغانستان کانسوللیگینی آچیش، افغانستان یشاوچیلریگه اۉزبېکستان‌ده طبي خدمت کۉرسه‌تیشگه دایر اداره‌لررا حجتلر امضالنگن.

پرزیدنت غنی سفری تاشکېنت‌ده‌گی حضرت امام مجموعه‌سینی هم زیارت قیلیب، مستقللیک یادگارلیگی پاییگه گلچنبر قۉیگن.شو موضوعده

افغانستان حقیده ملاحظه‌لر (ایکّینچی بۉلیم)

اۉزبېک خلقی نینگ تیلی، ادبیاتی، تاریخی و مدنیتینی دنیاگه تنیتیش مسأله‌سی دنیا همجمعيتی تامانیدن هر قنده‌ی مستقل دولتگه خاص و ماس حرکت دېیه ایجابي بهالنیشی انیق.

افغانستان حقیده ملاحظه‌لر (بیرینچی بۉلیم)

بونده‌ی احوالگه اعتبار قیلمسلیک نینگ اۉزی، نه‌فقط بې‌گناه‌ انسانلر اۉلیمیگه قیلینگن اعتبارسیزلیک و لاقیدسیزلیک دیر، بلکه‌ انسانیتگه قرشی قیلینه‌یاتگن بویوک بیر جنایتگه هم اینده‌مسدن شریک بۉلیش بیلن تېنگ دېیه بهالنماغی ا‌ۉرینلی بۉلر اېدی.

انقره‌ده‌گی اوچره‌شوولر یکونلندی؛ ییغیلیش خلاصه‌لری

تورکيه‌ نینگ انقره شهریده ییغیلگن، حکومتدن ناراضی افغان سیاستچیلر مذاکره‌ نتیجه‌لرینی اعلان قیلدی. «افغانستان‌نی قوتقریش ائتلافی» دېب ناملنگن سیاسي بیرلشمه‌ نینگ ترقتگن بیانیده، مملکتده‌گی سیاسي ترتیبسیزلیک، تیزیمنی سقلب قالیش، ملي ایشانچنی قَیته تیکلش یۉلیده جدل طرزده ایشلش تأکیدلنگن.