بابرنینگ استخباراتي‌ مهارتی (۲)

۱۵۰۷۔۱۵۰۸ ییللرنی بابر سیاسي قره‌شلری نینگ اېنگ مسوولیتلی دوری، دېسک بۉله‌دی. کابلده اۉز سیاسي حکمرانلیگینی مستحکمله‌گن بابر هندستان‌گه یوزلنه‌دی. اۉزی نینگ ایتیشیچه، « جمادی‌الاول آیی کابلدین هندوستان عظیمتی بیله کۉچیلدی»...