همه‌‌میز بیر ملتمیز ۔ حکایه

بۉری نینگ باله‌لری قۉی بیلن قۉزیچاقنی کۉریب قووانیب قالیبدیلر. بۉری قۉینی باله‌لریگه تنیشتیریب، بۉلگن واقعه‌نی گپیریب بېریبدی... شونده‌ی قیلیب، قۉی بیلن قۉزیچاق ینگی محیطگه کۉنیکیب بۉری و اونینگ باله‌لری بیلن اپاق۔چپاق بۉلیب قالیبدیلر.

«حاضرگی اۉزبېک تیلی» کتابیگه تنقیدي قره‌ش (۲)

مقاله نینگ آلدینگی قسملریده کتاب نینگ فۉنیتیکه، مۉرفیمیکه و سۉز یسه‌لیشی قسملری حقیده فکر بیلدیرگن اېدیک. اېندی اېسه کتاب نینگ اساسي بۉلیملریدن حسابلنگن «سۉز تورکوملری» بۉلیمینی کۉزدن کېچیریب، هر بیر تورکومده‌گی مؤلف تامانیدن یۉل قۉییلگن علمي خطالرنی کۉرستیب بېریشگه حرکت قیله‌میز.

اۉزبېک تیلینی روس تیلی اسارتیدن قوتقریش وقتی کېلمه‌دی میکن؟

اۉزبېکستانده سۉنگگی کونلرده روس۔کیریل الفباسیگه قیتیش دغدغه‌سی اۉزبېکستان چېگره‌لرینی آشیب چېت مملکتلرده یشاوچی اۉزبېکلرنی هم تشویشگه ساله باشله‌دی.

«حاضرگی اۉزبېک تیلی» درسلیک کتابیگه تنقیدي قره‌ش

کتاب نینگ عنوانی «مارفولوگیه (صرف)» یعنی («مورفولوژی») بۉلیشیگه قره‌مه‌ی مؤلف اۉز کتابیده تیل شناسلیک نینگ باشقه بۉلیملری حقیده هم قیسقه معلومات بېریب اۉتگن. مذکور کتاب افغانستانده اۉزبېک تیلی بۉییچه چاپ اېتیلگن بیرینچی کتاب بۉلگنی اوچون ‌بو ایش فایده‌دن خالی اېمس. بیز اېسه کتاب نینگ افغانستان بیلیم یورتلریده‌گی اۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉلیملری محصللریگه مۉلجللنگن‌لیگینی نظرده توتگن حالده، اونینگ اۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉلیملریده اۉقیله‌دیگن - آواشناسلیک و صرف قسملرینی کۉزدن کېچیریب اۉز فکریمیزنی اۉرته‌گه تشلشنی آلدیمیزگه مقصد قیلیب قۉیدیک. چونکه کتاب الّه‌قچان مخلصلر قۉلیگه یېتیب بارگن و نادر کتابلر سیره‌سیدن اۉرین آلگن و شکسیز، بو کتاب اۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉلیملریده درسلیک کتابی صفتیده قۉلله‌نیله‌دی. شونده‌ی اېکن، کتابده یۉل قۉییلگن خطالر کۉرستیب بېریلمه‌سه، اۉزبېک تیلی گرامری بۉییچه‌ خطا فکرلر یاشلریمیز آره‌سیگه ترقه‌لیب، یرر اۉرنیده ضرر کېلتیریشی انیق.

بخت قوشی باشیگه قۉنگن مکار چال حکایه‌سی

خیریت، عجایب خلق اېکن بو یشیل وادی خلقی! بو یورت انشاالله بیز اوچون اۉشه «وعده قیلینگن یورت»گه اَیلنه‌دی دېبدی، مییغیده کۉریمسیز ایرجه‌ییب.

دېموکرات بۉری

شونده‌ی قیلیب، بیر کونی جلالتمآب بۉری، اۉرمانده اۉتلب یورگن قۉزیچاقلرنینگ یوریش۔توریشینی نظارت قیلگنی و اولردن بیرانته‌سینی جدیراق بیرار گناه اوستیده توتیب آلیب محکمه‌ قیلگنی ارکدن چیقدی. او اۉرمانده اریقدن سوو ایچیب تورر اېکن...

گناهلر یوویلدی

شونچه وقت یشب عقلی باشیگه اېندی کیرگندېک، کونده‌لیک ایشلرینی کۉز آلدیگه کېلتیریب: «نخات که بیر عمر حلال یشب، آخری گناهلرگه باتیب، تنیم ایلان۔چیانلرگه یېم بۉلسه!» دېدی خۉرسینیب و بوتون وجودینی الّه‌قنده‌ی قۉرقینچ اره‌لش ندامت اۉره‌ب آلدی. توبسیز جرلیک‌که قولشدن گویا اۉزینی سقلب قالماقچی بۉلیب، سکر‌ب اۉرنیدن توردی. ناس اېلتگنیدن می یا که قان باسیمی اۉزگرگنیدن می، باشی ایله‌نیب ییقیله‌ی دېگنده دېواردن توتیب احتیاطلب تشقریگه چیقدی و آغزیده‌گی ناسنی توفله‌دی. بونده‌ی بۉلمغور فکرلردن قوتیلیش اوچون طهارت قیلیش بیلن اۉزینی آوونتیردی...

سیچقانلر دمیگه اېلک باغلنگ

هر بیرینگیزنینگ اوییده بۉلگنی کبی، مېنینگ اوییمده هم حضورلری اوچون هیچ قنده‌ی پروتوکولگه امضا قیلمه‌گنیم حالده، اولرنینگ بیر لشکری یشه‌یدی. سیزلردن یاشیریب نیمه قیله‌ی؟ درآمدیم شونچه که فقط اۉز باله۔چقه‌لریمگه ایلّه یېته‌دی...

بیرلشگن بیتر، بیرلشمه‌گن ییتر

بو مقاله ۱۳۷۳ ییلده «یولدوز» جریده‌سی نینگ قوس آیی سانیده باش مقاله صفتیده چاپ اېتیلگن اېدی. حاضرگی کونده هم بو مقاله نینگ اۉقیلیشی فایده‌دن خالی اېمس. چونکه بیز یېتمیشینچی ییللرده وجودگه کېلگن آلتین فرصتلرنی بای بېرگنیمیزدېک حاضرگی آلتین فرصتلر هم اۉشنده‌ی قۉلدن کېتماقده.

اۉزبېک ادبي تیلی نینگ شکلله‌نیشیده نوایی نینگ توتگن اۉرنی

نوایی نینگ اۉزبېک تیلی همده اۉزبېک خلقی اوچون قیلگن خدمتی فقط اونینگ «کۉپ و خوب» یازگنی بیلن خلاصه‌لنمه‌یدی. اونینگ بویوک خدمتلریدن ینه بیری اۉزبېک تیلینی بوتون اۉزبېک خلقی اوچون عمومي بۉلگن معیارگه سالگنی دیر.