بابر انسیکلوپیدیه‌سی حقیده

۱ علاوه‌ده ظهیر الدین محمد بابر اسمی نینگ کیریل و لاتین الفباسیده‌گی تورلی نشرلرده یازیلیشی؛ ۲ علاوه‌ده بابر حیاتی و فعالیتی موضوعیده‌گی یاقلنگن فن دوکتوری و فن نامزادلیگی علمي درجه‌لرینی آلیش اوچون یازیلگن دیسیرتّسیه‌لر و مؤلفلری رویخطی؛... ۳ علاوه‌ده بابرنامه کرونولوژی‌سی یعنی یوز بېرگن حادثه‌لرنینگ زمانی ترتیب ۔ زمانی تسلسل اساسیده، هجری و میلادی سنه‌لر بیلن شرحی؛

استاد خلیلي و علامه اقبال تېموري‌لر شهنشاهی - بابر شاه حضوریده

قنی اېندی، تیموري‌لر شهنشاهی بابر هم تکبیر فریادی بیلن عصرلر آشه یاتگن اۉرنیدن توریب، یوتقزیلگنلر اۉرنینی تۉلدیریش اوچون، درویش مشرب شاعر یانیده توخته‌سَیدی و سلطنتی زوالسیز بۉلگن بویوک تنگری حضوریده سجده‌گه باش قۉیسَیدی...